اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان ارشد

به استحضار می رساند با توجه به اینکه طول مدت مجاز به تحصیل در دوره ارشد 6 ترم (3 سال) میباشد و چنانچه دانشجو نتواند در این مدت دروس دوره را با موفقیت بگذراند.و پایان نامه خود را تکمیل و دفاع نماید در صورت موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه یک ترم به مدت مجاز تحصیل دانشجو اضاف شده و در صورت عدم دفاع ، فرصت ارفاقی جهت تحصیل در ترم 8و9  (با توجه به موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه و منطقه ای )و ادامه تحصیل در این دو ترم منوط به پرداخت شهریه سنوات ارفاقی می باشد.


تحصیلات تکمیلی

محتوای مرتبط