معرفی و شرح وظایف

معرفی معاون دانشکده پرستاری و مامایی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامائی


     
   

نام و نام خانوادگی: فتیحه کرمان ساروی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: F_kermansaravi@yahoo.com & kermansaravi@zaums.ac.ir

رزومه انگلیسی: cv

شماره تماس: 05433411415

     

 

مقدمه:

حوزه معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان با توجه به   نقش انکار ناپذیر پژوهش در توسعه همه جانبه و به لحاظ موقعیت و نیاز فعلی کشور به تولید علم مصمم است تا در راستای سیاست های  پژوهشی دانشگاه محیط مناسبی برای ظهور خلاقیت ها و ارتقاء  سطح کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی فراهم کند.

رسالت و اهداف حوزه تحقیقات و فناوری:

رسالت معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ایفای نقش اساسی در مدیریت و برنامه ریزی فعالیتهای پژوهشی به منظور تولید علم و فناوری در عرصه آموزش و خدمات پرستاری و مامایی مبتنی بر نیازهای جامعه است.بدین منظور این معاونت خط مشی هاو تدابیر ذیل را در برنامه ریزی های حوزه مد نظر دارد.

1.ارتقای مستمر توانایی های اعضای هیئت علمی و دانشجویان در زمینه طراحی ،اجرا و نشر پژوهش های علمی

2. تدارک و تسهیل دسترسی به منابع علمی و تحقیقلتی

3. کمک کردن و فراهم نمودن تسهیلات برای نشر دستاوردهای تحقیقاتی علمی

4.تشویق و ترغیب فعالیت های برتر افراد در عرصه پژوهش

5.توسعه همکاری های بین بخشی در عرصه پژوهش

6.برقراری  و ارتقای مستمر کیفی فرآیندهای علمی و اداری در حوزه پژوهش

7. راه اندازی مراکز تحقیقاتی تخصصی پرستاری و مامایی

 

شرح وظایف معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده:

1-     تدوین بر نامه استراتژیک دانشکده

2-    برنامه ریزی جهت توسعه پژوهش در راستای برنامه استراتژیک دانشکده

3-    ارتباط با گروه های آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء فرآیند پژوهش دانشکده

4-    تعیین الویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی

5-    نیاز سنجی کارگاه های پژوهشی و هماهنگی لازم جهت برگزاری از طریق معاونت تحقیقات و فن آوری  دانشگاه

6-    شرکت در جلسات شورای معاونین تحقیقات و فن آوری  دانشکده ها

7-    نظارت بر حسن اجرای انجام امور اعم از بخش های فن آوری اطلاعات ، کتابخانه  و روز آمد شدن واحد های تحت پوشش حوزه معاونت  تحقیقات و فن آوری 

8-    شرکت در جلسات سیاستگذاری معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

9-    پایش فعالیت های پژوهشی گروه های آموزشی دانشکده

10-  زمینه سازی توسعه ارائه خدمات مشاوره ای در فعالیت های پژوهشی

11-  انجام کلیه فعالیت های مربوط به طرح های تحقیقاتی اعضاء محترم هیات علمی دانشکده و طرح های مربوط به پایان نامه ها تا ارائه گزارش نهایی اعم از کارشناسی ،  تصویب و ارسال جهت انجام مراحل بعدی به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

12- ارزیابی عملکرد سالانه پژوهشی دانشکده

13- شرکت در کمیته منتخب ارتقاء دانشکده

14- بررسی سالانه فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی جهت انتخاب پژوهشگر برتر

15- بررسی ، تایید و ارسال مدارک درخواست شرکت در کنگره های داخلی و خارج از کشور به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

16- برنامه ریزی جهت ترجمه و تالیف و افزایش چاپ تعداد مقالات در مجلات معتبر داخلی و خارجی

17- نظارت و برنامه ریزی بر فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی و فراهم نمودن زمینه های فعالیت و مشارکت دانشجویان در امر پژوهش

18- ایجاد هماهنگی با مراکز تحقیقاتی به منظور مشارکت دانشجویان و اساتید در تحقیقات مراکز فوق

19- شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده ، دانشگاه ،  مراکز تحقیقاتی و کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 


معاونت تحقیقات و فناوری

محتوای مرتبط