معرفی و شرح وظایف

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی


     
   

نام و نام خانوادگی: دکتر فرشته قلجائی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری (گرایش کودکان)

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: Ghaljaei_f@yahoo.com & Ghaljaei_f@zaums.ac.ir

رزومه انگلیسی: cv

شماره تماس: 05433430059

نمابر: 05433442481

     

 

شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی:

بازديد از محيط هاي باليني و نظارت بر امر آموزش باليني دانشجويان.

 بررسي و پيگيري امور مربوط به درخواست هاي دانشجويان در خصوص مهماني، انتقال، مرخصي و انصراف از تحصيل

 بررسي ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي مختلف و اعلام آن به دانشگاه.

 اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه.

نظارت بر حضور و غياب اعضاء هيئت علمي و ارائه بازخورد.

 پيگيري مسائل و مشكلات‌آموزشي دانشكده در شوراي آموزشي دانشگاه.

 نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده.

نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی.

 نظارت بر اجراي صحيح امتحانات پايان ترم.

 نظارت بر حسن اجرای روند ثبت نام دانشجویان.

 همكاري در برنامه ريزي و برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی

 برگزاري جلسات با نمايندگان گروه هاي دانشجوئي و پيگيري مشكلات آموزشي آنها.

 حضور در جلسات نقل و انتقالات دانشجويان.

 برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان.

 نظارت بر فعالیتهای آموزشی تئوری و ارزشیابی دروس تئوری و کارآموزی / کارورزی


 


معاونت آموزشی

محتوای مرتبط