1401/02/26
برگزاری کارگاه HBB و احیاء نوزاد
برگزاری کارگاه HBB و احیاء نوزاد
.
1401/02/21
برگزاری مراسم تودیع و معارفه جناب آقای دکتر نویدیان و سرکار خانم دکتر قلجه
برگزاری مراسم تودیع و معارفه جناب آقای دکتر نویدیان و سرکار خانم دکتر قلجه
1401/02/21
برگزاری جشن در بخش انکلوژی کودکان به مناسبت هفته سلامت
برگزاری جشن در بخش انکلوژی کودکان به مناسبت هفته سلامت
1401/02/21
برگزاری جلسه با دانشجویان عضو شورای صنفی
برگزاری جلسه با دانشجویان عضو شورای صنفی
1401/02/18
دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی- جراحی
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم سمیه آذرنگ
1401/02/18
برگزاری جشن روز ماما در دانشکده پرستاری و مامایی
برگزاری جشن روز ماما در دانشکده پرستاری و مامایی
1401/02/11
انتصاب شایسته
سرکار خانم دکتر مهناز قلجه