اخبار
آخرین عناوین خبری
تبریک به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید
تبریک قبولی در آزمون دکتری
اطلاعیه مهم
مراسم بازنشستگی و پاس داشت خدمات سرکار خانم دکتر شهلا شفیعی استادیار و عضو هیات علمی گروه پرستاری
برگزاری کارگاه پژوهش های پدیدار شناختی و روایت پژوهی در مطالعات سلامت با کاربرد نرم افزار MAXQDA
قابل توجه اساتید محترم
قابل توجه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
برگزاری کارگاه سبک زندگی اسلامی ویژه پرسنل داشکده پرستاری و مامایی
قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی برگزاری کارگاه
برگزاری کارگاه END Note
قابل توجه کلیه دانشجویان در خصوص کلیه دروس عمومی
کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد
کارگاه کنترل عفونی
برگزاری جلسه دفاعیه خانم بتول ملاشاهی
برگزاری جلسه دفاعیه خانم ها هاجر مبارکی و زهرا بنی اسدی
برگزاری کارگاه علم سنجی
جلسه دفاعیه خانم هاجر مبارکی
جلسه دفاعیه خانم زهرا بنی اسدی
جلسه دفاعیه خانم بتول ملاشاهی
برگزاری جلسه دفاع خانم ها مریم کوچکزایی و زهرا سراوانی