رویدادها
آخرین عناوین خبری

برگزاری جلسه دفاع خانم مژگان عیدوزهی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که واحد عملی آمار را اخذ نموده اند
برگزاری اولین کارگاه آموزش پزشکی با عنوان ارزشیابی استاد و دانشجو
ایین نامه استعداد درخشان
برگزاری آزمون OSPE دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل
برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه صغری چاجی
جلسه دفاعیه خانم طیبه سرگزی شاد
جلسه دفاعیه خانم ندا دستیار
بازدید کمیته اعتبار بخشی دانشگاه از دانشکده پرستاری و مامایی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم 7
برگزاری جلسه با عوامل اجرایی امتحانات نیمسال اول 97-96
برگزاری کارگاه مهارت های ارتباطی
برگزاری دوره مهارت های توانمند سازی اساتید
برگزاری جلسه دفاعیه خانم بهجت طالبی
کارگاه آشنایی با المپیاد های علمی دانشجویان علوم پزشکی
اطلاعیه گروه معارف در خصوص محل برگزاری امتحانات
جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی در دانشکده پرستاری و مامایی
تشکیل جلسه هم اندیشی با نمایندگان دانشجویان و تشکل ها
ثبت نام دانشجویان و اعضاء محترم هیئت علمی در کمیته توسعه پژوهش

محتوای مرتبط