کارگاه های آموزشی

 

1-  کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه پایش  عملیاتی کتابخانه های دانشکده ای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(سه ماهه اول سال 98)

مدرس: سرکارخانم زهره سوری نظامی 

تاریخ برگزاری: 98/4/5 ، ساعت 10 الی 12

محتوای آموزشی:

 

اسلاید کارگاه :

فایل پی دی اف شیوه ی تکمیل چک لیست ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشکده ای

مستندات:

 

 


کتابخانه

محتوای مرتبط