پرسنل کتابخانه

 

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته سمت شغلی ایمیل اطلاعات تماس عکس
1 سارا میر کارشناسی کتابداری پزشکی و ارشد مدیریت آموزشی مسئول Nursinglibrary.zaums@gmail.com 05433442481
2 فرزانه روستاخیز کارشناسی کتابداری پزشکی و ارشد روانشناسی تربیتی کارشناس

Nursinglibrary.zaums@gmail.com

05433442481
3  راضیه میری مقدم کاردانی کتابداری کارشناس Nursinglibrary.zaums@gmail.com 05433442481

 

 

 


کتابخانه

محتوای مرتبط