درباره ما

 

 

درباره ما

تاریخچه:

 کتابخانه دانشکده پرستاری زاهدان در سال 1365 و همزمان با تاسیس دانشکده شروع بکار نمود .

 مساحت کتابخانه 700 متر و ظرفیت آن 130نفر می باشد .

 رده بندی کتب در قفسه ها به روند NLM  جهت  کتب پزشکی و رده بندی LC  جهت کتب غیرپزشکی می باشد.

  موجودی کتابخانه به صورت رایانه ای با استفاده از  2 دستگاه رایانه که در قسمت ورودی کتابخانه قرارداده

  شده است.و از طریق مراجعین قابل دسترسی می باشد.جهت استفاده راحت تر و سریع تر مراجعین

   علاوه بر آموزش نرم افزار سیستم پارس آذرخش به دانشجویان جدیدالورود دستورالعمل نحوه استفاده

  از نرم افزار کنار هر رایانه موجود می باشد و مراجعین می توانند از طریق کامپیوترهای فوق کتاب مورد

 نیاز خود را بازیابی نمایند.کتابخانه این واحد آموزشی شامل بخشهای ذیل می باشد :

 بخش کتب لاتین 

بخش کتب فارسی

بخش نشریات فارسی و لاتین و الکترونیک

بخش اینترنت

بخش سی دی

بخش سالن مطالعه خواهران و برادران

ضمنا کتابخانه دارای تابلوی اعلانات جهت اطلاع رسانی به دانشجویان گرامی می باشد.

هدف:

  • - فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران جهت پیشبرد امرآموزش و پژوهش...

- کمک به برنامه های آموزشی دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی

- گردآوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی و غیرچاپی و
الکترونیکی

- انجام خدمات فنی (فهرست نویسی، سازماندهی و نمایه
سازی)

- راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع
اطلاعاتی

- راهنمایی و مشاوره اطلاعاتی به محققان و پژوهشگران در
امر تحقیق

چشم انداز:

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با تلاش مضاعف و ایجاد امکانات و بستر مناسب در زمینه های آموزشی، پژوهشی در مقیاس استانداردهای جهانی می تواند به عنوان یک قطب کتابخانه پرستاری در منطقه شرق کشور در یکی از دانشکده های دانشگاه های تراز اول پرستاری در ایران مطرح گردد. در همین راستا کتابخانه دانشکده علوم پرستاری می کوشد تا با تقویت آموزش، پژوهش وفعالیتهاي پژوهشي در جهت ارتقاي در سطح ملی و از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسي به منابع و اطلاعات علمي مورد نیاز دانشکده و مدیریت بهره برداري از این منابع را به بهترین نحو به انجام برساند.

جامعه استفاده کننده:

جامعه استفاده کننده از خدمات امانت و گردش منابع عبارتنداز

1- کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی و دانشجویان سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی زهدان که عضو نرم افزار پارس آذرخش هستند.

مدرسین و اعضای هیات علمی رسمی، پیمانی، طرح و نظام وظیفه دانشگاه علوم پزشکی.2-

کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، طرح و نظام وظیفه دانشگاه علوم پزشکی 3-

مربیان حق التدریس دانشگاه علوم پزشکی     

. پرستاران، پزشکان و دانشجویان فارغ التحصیل مجاز به استفاده از منابع در محل کتابخانه 5-

 

 

 

 

 

 

 

 


کتابخانه

محتوای مرتبط