1398/02/28
جهت شرکت در مراسم خاکسپاری پدر بزرگوارخانم پهلوانی شیخی
جهت شرکت در مراسم خاکسپاری پدر بزرگوار خانم پهلوانی شیخی
.
1398/02/16
برگزاری انتخابات شورای صنفی
برگزاری انتخابات شورای صنفی
1398/02/16
تقدیر و تشکر
تقدیر و تشکر
1398/01/31
کارگاه دانشگاه نسل سوم در دانشکده پرستاری و مامایی
کارگاه دانشگاه نسل سوم در دانشکده پرستاری و مامایی
1397/11/28
برگزاری نشست با نمایندگان شورای صنفی و دانشجویان دانشکده
برگزاری نشست با نمایندگان شورای صنفی و دانشجویان دانشکده
1397/10/24
جلسه توجیهی اجرای طرح غربالگری سلامت ایرانیان
جلسه توجیهی اجرای طرح غربالگری سلامت ایرانیان
1397/10/23
گرامیداشت روز پرستار در دانشکده پرستاری ومامایی و خوابگاه ها
گرامیداشت روز پرستار در دانشکده پرستاری ومامایی و خوابگاه ها