1400/03/11
قابل توجه دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم 8
قابل توجه دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم 8
.
1400/02/28
قابل توجه کلیه دانشجویان
قابل توجه کلیه دانشجویان
1400/02/15
15 اردیبهشت روز جهانی ماما مبارک
15 اردیبهشت روز جهانی ماما مبارک
1400/02/14
برگزاری مراسم بزرگداشت مقام استاد
برگزاری مراسم بزرگداشت مقام استاد
1400/01/17
دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم مژده عربی بم
1399/12/16
سرکار خانم دکتر نرجس صادقی عضو محترم هیات علمی
سرکار خانم دکتر نرجس صادقی عضو محترم هیات علمی